Kontakt Dvojky (6. 2. 2012 09:05)

Jiří Pešina se věnoval zánětu močových cest ve společnosti přednosty Urologické kliniky UK 2.LF a FN Motol a…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty