Portréty (11.12.2011 22:10)

Kurt Schumacher - železný sociální demokrat. Připravil Jan Sedmidubský.

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty