Koktejl (15.11.2011 10:05)

Vladimíra Salvetová pracuje ve středisku rané péče. Jeho cílem je pomáhat rodinám dětí se zrakovým a…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty