Přehrávání

11.11.2011 21:45

Srovnání převratu z listopadu 89 s letošními arabskými revolucemi. Připravila Jarmila Balážová

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty