Český Rozhlas

Co vás zajímá – Nová léčba diabetické polyneuropatie fyzikální metodou MDM (mesodiencefalické modulace): MUDr. Hana Horychová, lékařka pracující s metodou MDM a Jan Roselfelder, pacient, který léčbu metodou MDM podstoupil

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.