Přehrávání

13. 6. 2011 11:40

Zvolení Klementa Gottwalda prezidentem a tradice "dělnických" prezidentů. Připravili Petruška Šustrová a…

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty