Český Rozhlas

Rodinný lékař – Hostem byl Michal Rygl z Kliniky dětské chirurgie UK 2. LF UK a FN Motol. Tématem poradny byly nejčastější chirurgicky léčitelné vrozené vady u dětí.

Vložit Info

Tento zvukový záznam poskytuje Český rozhlas, který zodpovídá za související autorská práva. Kód pro vložení těchto záznamů na vaše stránky najdete na webu rozhlasu.

Přítomnost záznamu na těchto stránkách neznamená, že má Český rozhlas jakoukoliv zodpovědnost za jejich obsah nebo že spolupracuje s jejich provozovatelem.