Rodinný lékař (18. 1. 2011 11:07)

Hostem byl Michal Rygl z Kliniky dětské chirurgie UK 2. LF UK a FN Motol. Tématem poradny byly nejčastější…

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty