Přehrávání

30. 11. 2009 10:40

Zimní válka. Napadení Finska Sovětským svazem na podzim 1939. Připravili Petruška Šustrová a Josef Mlejnek.

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty