Kontakt Dvojky (15.12.2015 20:05)

Chemická analýza potravin Host: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., VŠCHT v Praze. Moderuje Jan Burda.

Další záznamy

Zahraniční vysílání

Webrádia a projekty