Přehrávání

Dvacet minut Radiožurnálu (14.08.2012 17:06)

Rozhovor s psychiatrem Cyrilem Höschlem k jeho prohlášení, že v ČR není dost žen, expertek na vědecký výzkum, a proto o jeho dalším směřování rozhodují zejména muži, i zda by se mělo ve vědě dbát na rovnoprávné zastoupení mužů a žen

Další záznamy