Přehrávání

(11.08.2012 21:40)

Jak reflektuje mladá generace postoje prezidentských kandidátů k lidským právům. Připravila Jarmila Balážová.