Přehrávání

(07.08.2012 10:00)

Nový ptačí druh z Peru. Sto let od objevu kosmického záření. Rituální nápoj předkolumbovských indiánů. Symbolika mincí. Mateřská a otcovská mluva. Zdárné přistání Curiosity. Soutěž s Jagellonci.