Přehrávání

(24.07.2012 21:10)

Kácení na Šumavě pokračuje. Připravil Čestmír Klos.