Přehrávání

(02.07.2012 14:00)

O genezi genetiky. Osobnost J. G. Mendela i současnou genetiku rozebírají Prof. Zdeněk Opatrný z Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK a PhDr. Jiří Sekerák, vedoucí oddělení pro historii biologických věd Moravského zemského muzea.